Calendar

Closing Reception: SFAI-Shanghai University Summer Art Program Exhibition
Thursday, Aug 09, 2018, 11:00AM - 1:00PM
Diego Rivera Gallery
SFAI—Chestnut Street Campus

SFAI-Shanghai University Summer Art Program Exhibition

Closing Reception: Thursday, August 9 | 11am–1pm

Join us to celebrate the work of SFAI's Shanghai University Summer Exchange Program students! Participating artists: Wang Can, Chen Chen, Hou Xiaofei, Zhu Yunwen, Dong Xueting, Xue Ziruo, Li Jiaxin, Zhao Zichen, Wu Tong, Liu Zheng, Zhu Liyang, Cheng Donghe, Hu Siqi, Chen Lite, Mo Huayiyan, Li Xiangyu, Zhou Tingting, Li Han, Wen Tingting, Wu Jun, Yang Can, Jiao Xinyu, Liu Jiahuan, Zhang Xiameng, Ren Zhenliang, Zhan Yijie, and Gao Chenge. 

Image: Zhang Xiameng, Zhan Yijie, Wen Tingting, and Wu Jun, “Fog/雾,” 2018. Courtesy Diego Rivera Gallery.